انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

اردو تابستانی آهتلا

بدینوسیله به اطلاع اعضا انجمن میرسانیم جهت حضور در اردو آهتلا که از تاریخ  (۲۱ تا ۲۳ ) این ماه برگزار میشود با شماره 0405448422 تا تاریخ ۱۵ تماس واعلام آمادگی نمایند. 
هزینه برای بزرگسالان  ۳۵ یورو 
هزینه برای افراد بین ۴ تا ۱۰ سال ۲۰ یورو میباشد