انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

تمدید زمان عضویت در انجمن فرهنگی ایرانیان فنلاند / تورکو

بدینوسیله انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو اعلام می نماید، به درخواست تعدادی از اعضا انجمن جهت تمدید زمان ( عضویت ) که در نشست انجمن در تاریخ 24.02.2019  برگزار گردید، افرادیکه مایل به عضویت در انجمن میباشند تا تاریخ 03.03.2019 با پرداخت مبلغ 10  یورو به شماره حساب
FI3857116120101619
Turun Iranilaisten kulttuuri seura ry 
و درج نام و نام خانوادگی عضو یا اعضا مورد نظر با حروف لاتین در قسمت پیام  ( viesti ) اقدام نمایید.