انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

شماره حساب انجمن جهت واریز حق عضویت

چنانچه مایل به پرداخت حق عضویت از طریق حساب بانکی میباشید لطفاً نام و نام خانوادگی عضو یا اعضای مورد نظر را با حروف لاتین در قسمت پیام (Viesti) بنویسید.

Saaja: TURUN IRANILAISTEN KULTTUURISEURA RY
Tilinumero: FI3857116120101619

مبلغ واریزی معادل 10 یورو به ازای هر نفر میباشد.
عضویت در انجمن فرهنگی ایرانیان فنلاند / تورکو

همچون سالهای گذشته جهت شرکت در تمام برنامه های ارائه شده از طرف انجمن لازم است تا با مراجعه به آقای محمدی در هانسا و پرداخت 10 یورو نسبت به عضویت خود و اعضای خانواده اقدام فرمایید.
حداکثر زمان عضویت تا 31 ماه ژانویه 2019 (Tammikuu) میباشد
 
فهرست برنامه های انجمن در سال 2019

فهرست برنامه های انجمن در سال 2019

1) نشست سالانه انجمن
یکشنبه 2019/2/24
ساعت 14 تا 16
سالن پرستار خویشاوند

2) چهارشنبه سوری
سه شنبه 2019/03/19
ساعت 18 تا 19:30
Uittamo

3) عید نوروز
پنجشنبه 2019/03/21
ساعت 18 الی 23
Epitihia

4) اردوی بهاره
2019/04/20 الی 2019/04/22
Ahtela

5) روز مادر

یکشنبه 2019/05/12
ساعت 15 الی 19
سالن پرستار خویشاوند

6) اردوی تابستانی Ahtela
2019/06/21 تا 2019/06/23

7) اردوی پاییز Ahtela

2019/08/09 تا 2019/08/11

8) نشست انجمن
یکشنبه 2019/09/29
ساعت 15 تا 17
سالن پرستار خویشاوند

9) روز پدر
یکشنبه 2019/11/10
ساعت 15 تا 18

سالن پرستار خویشاوند

10) شب یلدا
2019/12/21 ساعت 17 تا 21
سالن پرستار خویشاوند