انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

لغو برنامه چهارشنبه سوری بدلیل بدی آب و هوا و یخبندان زمین

به اطلاع میرساند که مراسم چهارشنبه سوری امسال که قرار بود از طرف انجمن فرهنگی ایرانیان تورکو برگزار شود به علت برودت هوا و یخبندان زمین لغو گردیده است.