انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو

Turun Iranilaisten Kulttuuriseura Ry

لغو برنامه چهارشنبه سوری بدلیل بدی آب و هوا و یخبندان زمین

به اطلاع میرساند که مراسم چهارشنبه سوری امسال که قرار بود از طرف انجمن فرهنگی ایرانیان تورکو برگزار شود به علت برودت هوا و یخبندان زمین لغو گردیده است.

اردوی بهاری آهتلا در تعطیلات Pääsiäinen (همزمان با سیزده بدر)

اردوی بهاری Ahtela از روز شنبه 3/31 الی دوشنبه 2018/4/2 برنامه ریزی شده است.
به اطلاع علاقه مندان میرساند تا مراتب شرکت خود را در این برنامه، تا تاریخ 2018/3/13 به آقای محمدی در هانسا اطلاع دهند.
ورودیه برای هر نفر 25 یورو میباشد.

با تشکر
هیئت مدیره انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم تورکو